Rượu vang Lejus's Hotline

Bảng điểm rượu vang Ý theo năm và vùng trồng nho

Dưới đây là bảng điểm của rượu vang Ý theo năm kèm theo vùng trồng nho đã sản xuất ra loại rượu đó

Bảng điểm rượu vang Ý

 

 

Tags: Rượu vang Ý, Rượu vang Pháp, Rượu vang Úc