Rượu vang Lejus's Hotline

Rượu vang Chile hảo hạng trên 94 điểm

Dưới đây là danh sách những chai rượu vang Chile đạt trên 90 điểm theo đánh giá của tạp chí nổi tiếng về rượu Wine Enthusiast bình chọn

1. Lapostolle 2008 Clos Apalta Red (Colchagua Valley): 95 điểm, giá $90

2. Altaïr 2003 Red (Cachapoal Valley): 94 điểm, giá $59

3. Emiliana 2006 Gê Red (Colchagua Valley): 94 điểm, giá $92

4. Concha y Toro 2006 Don Melchor Cabernet Sauvignon (Puente Alto): 94 điểm, giá $80

5. Almaviva 2003 Red (Puente Alto): 94 điểm, giá $75

6. Santa Rita 1999 Casa Real Cabernet Sauvignon (Maipo Valley): 94 điểm, giá $65

 

 

 

 

Tags: Ruou vang Chile, Ruou vang Uc, Ruou vang Phap, Ruou vang nhap khau