Rượu vang Lejus's Hotline

Chính sách giao hàng

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG:

Thời gian giao hàng: Sẽ được hai bên thống nhất bằng email, điện thoại…

Địa điểm giao hàng: Bên A sẽ giao hàng đến khu vực do Bên B chỉ định trong khu vực quốc gia Việt Nam

Chi phí vận chuyển do Bên A chịu (ngoại trừ khu vực ngoại thành phố Hồ Chí Minh).

Khi nhận hàng, Bên B có trách nhiệm kiểm tra hàng và ký nhận phiếu giao hàng cho Bên A.