Rượu vang Lejus's Hotline

Phương thức thanh toán

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

  • Hình thức thanh toán: Tiền mặt/Chuyển khoản
  • Bên B thanh toán thành 02 đợt:

Đợt 1: Bên B thanh toán cho Bên A (30%) giá trị đơn hàng ngay khi Hợp đồng được ký kết.

Đợt 2: Bên B thanh toán cho Bên A (70%) giá trị đơn hàng còn lại ngay khi Bên B nhận hàng và hóa đơn GTGT (nếu có).