Rượu vang Lejus's Hotline

Chính sách và quy định chung

 ĐIỀU 1: HÀNG HÓA:

Bên A cung cấp rượu vang cho Bên B như Phụ Lục (đính kèm).

 

ĐIỀU 2: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG:

Thời gian giao hàng: Sẽ được hai bên thống nhất bằng email, điện thoại…

Địa điểm giao hàng: Bên A sẽ giao hàng đến khu vực do Bên B chỉ định trong khu vực quốc gia Việt Nam

Chi phí vận chuyển do Bên A chịu (ngoại trừ khu vực ngoại thành phố Hồ Chí Minh).

Khi nhận hàng, Bên B có trách nhiệm kiểm tra hàng và ký nhận phiếu giao hàng cho Bên A.

 

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

  • Hình thức thanh toán: Tiền mặt/Chuyển khoản
  • Bên B thanh toán thành 02 đợt:

Đợt 1: Bên B thanh toán cho Bên A (30%) giá trị đơn hàng ngay khi Hợp đồng được ký kết.

Đợt 2: Bên B thanh toán cho Bên A (70%) giá trị đơn hàng còn lại ngay khi Bên B nhận hàng và hóa đơn GTGT (nếu có).

ĐIỀU 4: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN

      Bên A:

  • Đảm bảo sản phẩm giao đúng chất lượng, chủng loại, nhãn mác, số lượng.
  • Giao hàng đúng thời gian, địa điểm đã thống nhất.
  • Phát hành hóa đơn tài chính hợp lệ cho Bên B.

 

Bên B

  • Tổ chức giao nhận hàng hóa, kiểm tra sản phẩm khi nhận hàng từ Bên A.
  • Khi nhận hàng phải ký nhận đầy đủ.
  • Thanh toán tiền đầy đủ đúng hạn cho Bên A theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này.
  • Trong trường hợp Bên B thanh toán chậm trể so với thời hạn thanh toán thì sẽ bị phạt 0.05%/ngày kể từ ngày Bên B nhận hàng.
  • Khi Bên B đã ký xác nhận hàng của Bên A đúng theo yêu cầu đơn đặt hàng, Bên B có trách nhiệm giữ và bảo quản sản phẩm. Mọi trường hợp phát sinh sau khi giao – nhận hàng hóa Bên A sẽ không chịu trách nhiệm nữa.

 

ĐIỀU 5: CAM KẾT – TRANH CHẤP

               5.1 Cam Kết:

Hai bên cam kết thực hiện đúng đắn nội dung các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng. Nếu Bên B hủy Hợp đồng mua bán sẽ bị mất tiền đặt cọc. Nếu Bên A không thực hiện giao đúng số lượng sản phẩm, Bên A sẽ phải bồi thường 100% tiền cọc cho Bên B. Mọi trường hợp điều chỉnh hoặc bổ sung Hợp đồng đều phải được hai bên cùng thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng Phụ lục Hợp đồng thì nội dung điều chỉnh mới có giá trị thực hiện.

              5.2 Tranh Chấp:

Trường hợp xảy ra tranh chấp Hợp đồng, hai bên sẽ giải quyết trước tiên bằng thương lượng trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng quyền lợi của nhau. Trường hợp thương lượng không thành công sẽ đưa ra Tòa án kinh tế TP.HCM xét xử, bên thua kiện sẽ chịu mọi chi phí.

 

 ĐIỀU 6: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng được kí kết.

Hợp đồng mặc nhiên thanh lý khi hai bên hoàn thành xong nghĩa vụ cuản mình.

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản chính, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

 ĐIỀU 7: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

         Thông tin khách hàng sẽ được bảo mật và không bị hé lộ sang bất kỳ bên nào khác nhằm đảm bảo quyền lợi cho cả bên A và bên B. Mọi vấn đề về bảo hành sửa chữa chỉ được làm việc trực tiếp với người ký hợp đồng, hoặc người đại diện có giấy ủy quyền.