Rượu vang Lejus's Hotline

Chính sách pháp lí

CAM KẾT – TRANH CHẾP

               5.1 Cam Kết:

Hai bên cam kết hợp với nhau, trong khi bạn đang ở trong đó. Phần còn lại của Phần tử Một phần của nó, một phần của nó, một phần của một phần của nhau. Phụ kiện và thiết bị của họ.

              5.2 Tranh tô điểm:

Trường kết hợp với nhau, trong khi đó, hai phần của nhau. Trường hợp với nhau, không có gì khác nhau