Rượu vang Lejus's Hotline

Quyền lợi của Khách hàng

: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN

      Bên A:

  • Đảm bảo sản phẩm giao đúng chất lượng, chủng loại, nhãn mác, số lượng.
  • Giao hàng đúng thời gian, địa điểm đã thống nhất.
  • Phát hành hóa đơn tài chính hợp lệ cho Bên B.

 

Bên B

  • Tổ chức giao nhận hàng hóa, kiểm tra sản phẩm khi nhận hàng từ Bên A.
  • Khi nhận hàng phải ký nhận đầy đủ.
  • Thanh toán tiền đầy đủ đúng hạn cho Bên A theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này.

Trong trường hợp Bên B thanh toán chậm trể so với thời hạn thanh toán thì sẽ bị phạt 0.05%/ngày kể từ ngày Bên B nhận hàng.

  • Khi Bên B đã ký xác nhận hàng của Bên A đúng theo yêu cầu đơn đặt hàng, Bên B có trách nhiệm giữ và bảo quản sản phẩm. Mọi trường hợp phát sinh sau khi giao – nhận hàng hóa Bên A sẽ không chịu trách nhiệm nữa.