Rượu vang Lejus's Hotline

Mùa thu hoạch nho 2015 vùng California

Theo Viện nghiên cứu rượu vang vùng Cali, năm 2015 tuy có giảm về sản lượng nho nhưng chất lượng lại rất ngon, đặc biệt là nho Cabernet sauvignon.

Mùa nho năm nay kết thúc sớm hơn mọi năm, thời tiết nắng nóng vào tháng 8 và đầu tháng 9 làm cho nho mau chín hơn, vì thế việc hái nho cũng diễn ra nhanh hơn. Cụ thể, sản lượng nho vùng Cali giảm từ 20 – 50%.